Vizyonumuz

Adlî sicil kayıtlarının mevzuata uygun, sağlıklı ve güncel tutulmasını sağlayarak, erişilebilir, hızlı, etkin hizmet sunmak; yargı sistemindeki verilerden kaliteli, güvenilir, güncel ve uluslararası standartlara uygun olarak istatistik üretmektir.