Revizyon Politikası

REVİZYON POLİTİKASI
Genel Müdürlüğümüz tarafından Resmî İstatistik Programı kapsamında üretilen adalet istatistikleri, mikro ve makro düzeyde kontroller ve önceki dönemlerle tutarlılık karşılaştırmaları yapıldıktan sonra, tespit edilen hatalar ve tutarsızlıklar düzeltilerek yıllık olarak yayımlanmaktadır. Gerekli durumlarda aşağıda belirtilen rutin ve ana revizyonlar yapılacaktır.
Rutin revizyon:  Genel Müdürlüğümüz tarafından aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşılması halinde rutin revizyon yoluna gidilecektir.

 • Kaynak veride değişim[1],
 • Bağlı veride değişim[2],
Ana revizyon: Genel Müdürlüğümüz tarafından aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşılması halinde ana revizyon yoluna gidilecektir.
 • Veri kaynağı değişiklikleri [3],
 • Temel yıl ve referans yılı değişiklikleri[4],
 • Derleme tekniği değişiklikleri,
 • Sınıflama, tanım ve kapsam değişiklikleri[5],
 • Yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler[6],
 • Yasal düzenlemeler[7].
Yapılan ana ve rutin revizyonlar, bahse konu istatistiklerin yayımlanmasından en az iki hafta öncesinde ilgili yıl verilerine ait metaveri dökümanında ve Genel Müdürlüğümüz resmî adresi üzerinden “Resmî İstatistikler” başlığı altında Türkçe ve İngilizce olarak tüm kullanıcıların erişimine açık olacak şekilde duyurulacaktır.
 Duyuruda;
 • Revizyonun nedenleri,
 • Revizyon etkilerini gösteren değişken bazında karşılaştırmalı tablo ve grafikler,
 • Revizyon büyüklüklerine ilişkin tablolar,
 • Revizyon sonrasında karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla geriye çekme yöntemi uygulanmışsa kullanılan yöntem ile geriye çekilen verilerin tablo ve grafikleri,
 • Veri revize edildikten sonra yorumlanmasında revize edilmemiş haline göre değişiklikler olacaksa kullanıcıları bilgilendirecek bir açıklama metni yer alacak şekilde kullanıcılar detaylı olarak bilgilendirilecektir.
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan ana ve rutin revizyonlar sonucunda revize edilen veriler cari haber bülteninde, basılı ve elektronik ortamlarda yayımlanacak kitaplarda ve statik tablolarda ( r ) simgesi ile gösterilir ve revizyona ilişkin açıklama istatistiksel tablonun altında dipnot olarak yer alır.  Revizyon, basılı veya elektronik ortamlarda önceden yayımlanmış kitaplara ve veriye ait geçmiş haber bültenlerinin ekinde verilen tablolara yansıtılmaz.
ULUSAL VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİNDE REVİZYON
            Genel Müdürlüğümüz tarafından “Ulusal Veri Yayımlama Takvimine” göre yayımlanan yayınların plânlanan tarihleri ve tarihlerde yapılacak değişiklikler bahse konu istatistiklerin yayımlanmasından en az iki hafta öncesinde resmî internet adresi üzerinden “Resmî İstatistikler” başlığı altında Türkçe ve İngilizce olarak tüm kullanıcıların erişimine açık olacak şekilde duyurulacaktır.
HATA VE DÜZELTMELER
            Genel Müdürlüğümüz tarafından basılı veya elektronik ortamda yayımlanan istatistiklerde tablo, veri, grafik, metin, harita, şekil, şema vb. hususlarda; istatistikî veri veya bilginin anlamını değiştiren yüksek düzeyde hata veya istatistikî veri veya bilginin anlamını dolaylı olarak değiştiren düşük düzeyde hata ile karşılaşılması durumunda hatanın yeri, kaynağı ve nedeni belirlenerek hata türü ve yerine göre gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Karşılaşılan hatalar ve yapılan düzeltmeler resmî internet adresi üzerinden “Resmî İstatistikler” başlığı altında Türkçe ve İngilizce olarak tüm kullanıcıların erişimine açık olacak şekilde duyurulacaktır.
 
[1] Kaynak verideki değişim: Aylık, çeyreklik, altı aylık, yıllık sıklıklarla girişimlerden derlenen ve/veya idari kayıt bilgisi olarak alınan verilerin yayımlanmasından sonra cevaplayıcı tarafından veri üzerinde yapılan değişikliklerdir.
[2] Bağlı verideki değişim: İstatistik üretiminde veri kaynağı olarak kullanılan yayımlanmış başka bir veride yapılan rutin revizyona bağlı değişikliklerdir.
[3] Veri kaynağının değiştirilmesi: Bir istatistiğin hesaplanmasında kullanılan veri kaynaklarından bir veya birden fazlasının değiştirilerek yeni kaynaklara geçilmesidir.
[4] Temel yıl ve referans yılı değişiklikleri: Endeks serilerinin temel yılının güncellenmesi ve ekonomide meydana gelen yapısal değişikliklerin hesaplanan istatistiklere yansıtılması ile yeni yöntemler kullanılarak elde edilen daha güncel ağırlık yapılarının oluşturulması nedeniyle meydana gelen değişikliklerdir.
[5] Sınıflama, tanım ve kapsam değişiklikleri: Sınıflama ve tanım değişikliğinden kaynaklanan (dönüştürülebilir olsa dahi) farklılıklar ile kapsamdaki değişikliklerdir.
[6] Yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler: Yöntem, uygulama, soruların içerik ve seçenek yapısının değişmesidir.
[7] Yasal düzenlemeler: İstatistik üretiminde kullanılan ve kaynağı mevzuata dayalı olan bir bilginin değişmesi durumunda istatistikte meydana gelen değişimlerdir.
*Tanımlar Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından çıkarılan “Revizyon El Kitabı”ndan alınmıştır.