Misyonumuz

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgileri merkezî adlî sicil sisteminde tutmak, güncelleştirmek, kanunî şartları oluşan kayıtların silme işlemlerini yapmak, ilgilisine sunmak; adalet sistemiyle ilgili politikaların oluşturulması amacıyla karar alıcıların ve diğer kullanıcıların taleplerine cevap verebilecek şekilde kaliteli, güncel, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmektir.