Bilgi Edinme Başvuruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek için Adalet Bakanlığı bünyesinde  aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. 

     

       Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. 

       İletişim :

  • Adres   : Adalet Bakanlığı Ek Bina Zemin Kat Milli Müdafaa Caddesi  No:22    Kızılay/ANKARA
  • Faks     : 0 312 417 97 46
  • E-posta:bilgiedinme@adalet.gov.tr