Görevler

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ'NİN 44. MADDESİ UYARINCA

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Adli Sicili tutmak,

b) Bakanlığın  görev  ve yetkisine  giren   konularla  ilgili  istatistiki  bilgilerin  belirlenmesi,  toplanması, sınıflandırılması  ve   değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c)  Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine  getirilmesi  için  bilgi  işlem sistemini   kurmak ve  geliştirmek,

d)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.