Adalet İstatistikleri 2022 Revizyon Politikası

REVİZYON POLİTİKASI (TR)

Bakanlığımızca Adli Veri Bankası çalışmalarının tamamlanması neticesinde, 2022 yılından itibaren verinin kapsamı genişletilmiş ve tüm veriler Adli Veri Bankasından derlenmeye başlanmıştır.

Bu doğrultuda önceki yıllarda yayımlanan hizmete özel “Adli İstatistikler” yayınımız ile “Adalet İstatistikleri” yayınımız birleştirilerek 2015-2022 yıllarını kapsar şekilde “Adalet İstatistikleri 2022” yayını hazırlanmıştır. Yayın içeriğindeki tarihi tablolara ait tüm veriler geriye dönük olarak güncellenmiş ve Adli Veri Bankası’ndan daha detaylı veri alınmaya başlanması nedeniyle 2022 yılından itibaren yayın kapsamı genişletilmiş ve yayında uluslararası alanda karşılaştırılabirliği sağlayan göstergelere, dosya, suç/dava ve taraf sayılarına ilişkin ayrıntılı istatistiklere yer verilmiştir.REVISION POLICY (EN)

As a result of the completion of the Judicial Data Bank studies carried out by our Ministry, the scope of the data has been expanded since 2022 and all data has been started to be compiled from the Judicial Data Bank.

In this direction, our restricted “Judicial Statistics” publication published in previous years and “Justice Statistics” publication were combined to produce the “Justice Statistics 2022” publication covering the years 2015-2022. All data on the historical tables in the content of the publication have been updated retrospectively and since 2022, the scope of the publication has been expanded due to the fact that more detailed data has been obtained from the Judicial Data Bank, and the publication includes indicators that ensure international comparability, detailed statistics on the number of files, crimes/cases and parties.