Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekizinci toplantısı gerçekleştirilmiştir

Adlî istatistiklerin üretilmesine kaynak teşkil eden verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında UYAP’a girilmesine yönelik temel uygulama ilkeleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, belirlenen veya sınıflandırılan hataların niteliğine göre yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler geliştirmek amacıyla kurulan ve sekretarya işleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekizinci toplantısı, Bakan Yardımcısı Sayın Şaban YILMAZ'ın başkanlığında 18.11.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir.