"Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu"nun ikinci toplantısı 18/01/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Adlî istatistiklerin üretilmesine kaynak teşkil eden verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında UYAP'a girilmesine yönelik temel uygulama ilkeleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, belirlenen veya sınıflandırılan hataların niteliğine göre yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler geliştirmek amacıyla 14/06/2017 tarihli Bakan Oluruyla kurulmuş olan, "Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu"nun ilk toplantısı 10/10/2017 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Şaban YILMAZ'ın başkanlığında, ikinci toplantısı 18/01/2018 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Talip BAKIR'ın başkanlığında ilgili Bakanlık Birim Amirlerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar