Uluslararası 9. İstatistik Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya'da Genel Müdürlüğümüzün de katılımıyla gerçekleştirilmiştir

Küreselleşen dünyada her alanda olduğu gibi istatistik biliminde de uluslararası standartları yakalama konusunda bilim camiası ile işbirliği yapmak ve Bakanlığımızın çalışmalarını paylaşmak amacıyla 28 Ekim-01 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Uluslararası 9. İstatistik Kongresine Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır.

Kongre kapsamında; istatistik biliminde geniş bir konu yelpazesinde yapılmış olan bilimsel çalışmaların farklı meslek mensuplarıyla paylaşılması ve her alanda yer alan istatistik biliminin ileriye yönelik olarak çok daha bilinçli şekilde kullanılmasının hedeflenmesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzün görevi, adalet istatistikleri, çalışma yöntemimiz, faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz hakkında Daire Başkanı Figen BENEK tarafından sunum yapılmıştır. Söz konusu kongreye; Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdürümüz Sayın Günay ALBAYRAK, Genel Müdür Yardımcısı Bayram ERTAŞ, Daire Başkanı Figen BENEK ve istatistikçi Selma CENGİZ katılmıştır.