Üçüncü Uluslar Arası Suç Sınıflaması (ICCS) Çalıştayı 01-02 Nisan 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilmiştir.

IPA II döneminde kabul edilerek Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım” projesinin; “Adli İstatistiklerin İçerik ve Yöntem Açısından Gözden Geçirilmesi” isimli birinci bileşeni altında yer alan "İstatistik Amaçlı Uluslararası Suç Sınıflaması (ICCS) Haritalama Çalışması ve Hukuk Dava Türlerinin Sınıflandırılması Çalıştayları" faaliyeti kapsamında üçüncü ICCS çalıştayı 01-02 Nisan 2021 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalıştaya, Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Yakup MOĞUL, Bakanlığımız üst düzey yöneticileri ile ilgili birimlerinde görev yapan tetkik hâkimleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Ankara Adliyesi’nde görev yapan ilgili mahkeme başkanları ile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İstatistik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ile akademisyenler katılım sağlamıştır.
Çalıştayda; ICCS kapsamında suç teşkil eden tüm eylem veya olayları kapsayacak şekilde tasarlanmış on bir suç kategorisinde yer alan ve önceki çalıştaylarda ele alınmayan doğal çevreye karşı eylemler ile başka yerde sınıflandırılmamış cezai eylemler başta olmak üzere önceki süreçte incelenmiş olan diğer tüm kategoriler yeniden gözden geçirilerek haritalama çalışması tamamlanmıştır.
Diğer taraftan; Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Yakup MOĞUL ve Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Sayın Günay ALBAYRAK tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarına nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.