İstatistik Çalıştayı 24-26 Şubat 2020

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım” projesi kapsamında yer alan çalıştaylardan üçüncüsü olan “Hukuk Dava Türlerinin Sınıflandırılması Çalıştayı” 24-26 Şubat 2020 tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştirilmiştir.

UYAP'ta yer alan hukuk dava türlerinin güncel mevzuata göre revize edilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı çalıştaya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri, Ankara Adliyesinde ve Bakanlığımızın değişik birimlerinde görev yapan hâkim ve uzmanlar, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile akademisyenler katılım sağlamıştır.

Çalıştayımızın açılış törenine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı, Sakarya İl Cumhuriyet Başsavcısı ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Sapanca Adliyesi Cumhuriyet savcısı ve hâkimleri ile Sakarya Hukuk Fakültesi Dekanı da iştirak etmiştir. Yapılan çalışmaların ardından Genel Müdürümüz tarafından da kendilerine nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.