Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ'a sunum yapılmıştır.


Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Eylem Planının 3.3 No'lu "Adalet İstatistiklerine İlişkin Kapasitenin Güçlendirilmesi" hedefi kapsamında; Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar 13.01.2016 tarihinde Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ'a sunulmuştur. 
 

Fotoğaflar