Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu geliştirmek amacıyla 20 Mayıs 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz'de toplantı düzenlenmiştir.

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle   Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama   işbirliği Protokolü” kapsamında; pilot uygulama ile risk değerlendirmesinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla   geliştirilecek Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu üzerinde çalışmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur.Riskin değerlendirilmesinde özel öneme haiz olan Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formunun istatistiki açıdan incelenmesi ve ölçeklenmesi konusunda Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel   Müdürlüğü’nün konu ile ilgili tecrübelerinden faydalanarak devam edilmesi konusunda mutabakata   varıldığından 20 Mayıs 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz'de toplantı gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar