İstatistik Çalıştayı 15-16-17 Ocak 2020

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve IPA II Dönemi 2014 yılı programlamasında yer alan “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım” projesinin; adlî istatistiklerin içerik ve yöntem açısından gözden geçirilmesi isimli birinci bileşeni altında yer alan "İstatistik Amaçlı Uluslararası Suç Sınıflaması (ICCS) Haritalama Çalışması ve Hukuk Dava Türlerinin Sınıflandırılması Çalıştayları" faaliyeti kapsamında yapılacak olan çalıştaylardan ikincisi 15-16-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Bolu ilinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştaya, uluslararası istatistik uzmanı Sarika Dewan ve Paul Smit ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairelerinin başkan ve üyeleri ile Bakanlığımız ilgili birimlerinden tetkik hâkimleri, Ankara ve Bolu Cumhuriyet savcıları, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri ile akademisyenler katılım sağlamıştır.


Çalıştayda; ICCS kapsamında suç teşkil eden tüm eylemleri veya olayları kapsayacak şekilde tasarlanmış on bir suç kategorisinde yer alan kontrole tabi uyuşturucu maddeleri veya diğer psikoaktif madde maddeleri içeren eylemler, dolandırıcılık, sahtekârlık veya yolsuzluk içeren eylemler, kamu düzenine, devlet otoritesine ve hükümlerine karşı eylemler, kamu ve devlet güvenliğine karşı eylemler başlıklı 6-7-8-9 uncu kategoriler incelenerek gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Ayrıca, çalıştayımızın açılışına iştirak eden Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile Adli Yargı Komisyon Başkanına nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.

Fotoğaflar