İstatistik Amaçlı Dava ve Karar Türlerinin Sınıflandırılması Çalıştayı 28-31 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım” projesi kapsamında yer alan çalıştaylardan beşincisi olan “İstatistik Amaçlı Hukuk Dava ve Karar Türlerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Çalıştay” 28-31 Mart 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan KUŞ’un teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir.

UYAP'ta yer alan hukuk mahkemeleri dava ve karar türlerinin mevzuatla uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı çalıştaya; Yargıtay Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Bakanlığımız ilgili birimleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve ilk derece mahkemeleri başkan, üye ve hâkimleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri ile akademisyenler katılım sağlamıştır.

 

Fotoğaflar