Genel Müdürlüğümüzce yürütülen değişken belirleme ve kayıt deseni oluşturma çalışmaları kapsamında İstatistik Değerlendirme Grubunun katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir

 Günümüzde, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda mevcut durumlarını görebilmesi, gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar verebilmesi, geleceğe ilişkin sağlıklı planlar yapabilmesinde doğru, güvenilir ve zamanlı olarak üretilen istatistikî verilerin önemi büyüktür. Özellikle isabetli ve çabuk karar almada; gerekli bilgiyi sağlayabilmek, bilgi çağının gereği olan yeniliğe ve gelişmeye açık olmak, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısını oluşturmak, ülkemizin bugünü ve geleceği için önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; bakanlıkların artan ve değişen talepleri, yeni kurulan bakanlıklar ve birimlerin faaliyet plânlamalarında birçok istatistikî veriye ihtiyaç duymaları, keza Avrupa Birliğine uyum sürecinde oluşturulan yeni uluslararası kurumların birçok ayrıntıyı içeren istatistikî veri istemeleri karşısında, Bakanlığımızda ihtiyaca cevap veren daha detaylı ve kapsamlı istatistikler elde etmek amacıyla çalışma yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Adalet istatistiklerinin kaynağı UYAP bilişim sistemi olduğundan, UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişinin sağlanması ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Veri Ambarı Projesi'nin tamamlanarak, Genel Müdürlüğümüze veri ambarına doğrudan erişim yetkisi verilmesi durumunda, hızlı ve etkin bir biçimde verilere erişim sağlanarak güvenilir, yansız, kaliteli, standartlara uygun, kıyaslanabilir, tutarlı ve zamanlı istatistiklerin elde edilebilmesi mümkün hâle gelecektir.

Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yürütmekte olduğu ve Genel Müdürlüğümüzün verilere doğrudan erişimini sağlayacak olan "Veri Ambarı Projesi" nin ivedi olarak bitirilebilmesi bakımından, Genel Müdürlüğümüzce söz konusu projeye; akademisyen ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı uzmanlarından danışmanlık hizmeti alınarak, UYAP sisteminde yer alan savcılık, ceza, adlî tıp, denetimli serbestlik, hukuk, idarî yargı, icra, personel ve ortak ekranlar modüllerine ilişkin kayıt deseni/değişken belirleme çalışması ile katkı sağlanmaktadır.

Uzun süreçli bir çalışma olan kayıt deseni/değişken belirleme çalışmasında, Genel Müdürlüğümüzce savcılık, ceza ve hukuk modülünde ilerleme kaydedilmiş olup, uygulamadaki tecrübelerinden faydalanabilmek amacıyla UYAP ekranlarını iyi bilen modüllerde tecrübe sahibi, konularında uzman, hâkim, Cumhuriyet savcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve gerektiğinde fayda sağlayacağı düşünülen konu ile ilgili diğer uzmanların katılımıyla çalışmanın gözden geçirilerek değerlendirilmesinde yarar görüldüğünden 24/07/2015 tarihli Bakan 'Olur'u ile İstatistik Değerlendirme Grubu oluşturulmuştur.

Hazırlanan çalışma takvimi uyarınca değerlendirme grubunda yer alan hâkim, Cumhuriyet savcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katiplerinin katılımıyla 24/08/2015 -19/10/2015 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzde değerlendirme toplantıları düzenlenmesi planlanarak,


24-28 Ağustos 2015 (5 gün) 
Ankara 6.Aile Mahkemesi Zabıt Kâtibi 

31 Ağustos-4 Eylül 2015 (5 gün) 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat İnfaz Bürosu Yazı İşleri Müdürü,Zabıt Kâtibi 
Ankara 8.Asliye Hukuk Mahkemesi Zabıt Kâtibi 

02-04 Eylül 2015 (3 g ün) 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat Bürosu Cumhuriyet Savcısı 
Ankara 24.Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi 

7-11 Eylül 2015 (5 gün) 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı Genel Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü,Zabıt Kâtibi 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı Adli Emanet Bürosu Yazı İşleri Müdürü
Ankara Aile İçi Siddet Bürosu Yazı İşleri Müdürü,Zabıt Kâtibi 
Ankara 10.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 
Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 

09-11 Eylül 2015 (3 gün)
Ankara 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimi 

14-18 Eylül 2015 (5 gün) 
Ankara 8.Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
Ankara 3. Çocuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 
Ankara 1.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 
Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 
Ankara 1.Fikri Sınai Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 

16-18 Eylül 2015 (3 gün) 
Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
Ankara 29.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi 

28 Eylül-2 Ekim 2015 (5 gün)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu Yazı İşleri Müdürü,Memur, Zabıt Kâtibi 
Ankara 2. Tüketici Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 

30 Eylül-2 Ekim 2015 (3 gün)
Ankara 7.Tüketici Mahkemesi Hâkimi 
Ankara 3.Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi Hâkimi

5-9 Ekim 2015 (5 gün)
Ankara 4.İcra Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 
Ankara İnfaz Hâkimliği Zabıt Kâtibi

7-9 Ekim 2015 (3 gün)
Ankara 2.İcra Hâkimi
Ankara 1.Ticaret Mahkemesi Başkanı 
Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi 
Ankara 10.Ticaret mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesi Kâtibi

8-9 Ekim 2015 (2 gün)
Ankara 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 

8-9 Ekim 2015 (2 gün) 
Ankara Başsavcılığı Taşra İnfaz İlamat Bürosu Yazı İşleri Müdürü

14-16 Ekim 2015 ( 3 gün)
Ankara 6.Aile Mahkemesi Zabıt Kâtibi 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Siddet Bürosu Yazı İşleri Müdürü,Zabıt Kâtibi 

14-16 Ekim 2015 (3 gün) 
Ankara 8.Aile Mahkemesi Hâkimi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Siddet Bürosu Cumhuriyet Savcısı 

14 Ekim 2015 (1 gün) 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı 

14 Ekim 2015 (1 gün) 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları ve Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi 

15 Ekim 2015 (1 gün)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı

15 Ekim 2015 (1 gün)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi 

16 Ekim 2015 (1 gün) 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve İlk Kayıt Bürosu Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı 

16 Ekim 2015 (1 gün) 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosu Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi 

19 Ekim 2015 (1 gün) 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler ve Ön Ödeme Bürosu Cumhuriyet Savcısı, Yazı İşleri Müdürü,Zâbıt Katibi

Katılımlarını gerçekleştirmişlerdir.