Genel Müdürlüğümüzce Veri Ambarı projesi kapsamında yürütülen değişken belirleme ve kayıt deseni çalışmasına ilişkin İdari Yargı ve İcra modulleriyle ilgili toplantılar düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce Veri Ambarı projesi kapsamında yürütülen değişken belirleme ve kayıt deseni çalışmasına ilişkin İdari Yargı ve İcra modulleriyle ilgili toplantılar düzenlenmiştir.

Fotoğaflar