Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Adli İstatistikler 2018" kitabı yayımlanmıştır.