Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Adli İstatistikler 2017" kitabı yayımlanmıştır.