Genel Müdürlüğümüzce Hakim ve Savcı Adaylarına Yönelik Adalet Akademisi Başkanlığında Adli Sicil ve İstatistik Konularında Farkındalık Eğitimi Verilmiştir.

  Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısı, görevler, çalışma usul ve esasları, merkezi ve mahalli adli sicil yapılanması,

5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu kapsamında, adli sicil veri tabanını oluşturan savcılık ve mahkemelerce düzenlenmesi gereken ceza, yerine getirme ve tali karar bildirme fişleri, içerikleri, oluşturulmaları ve adli sicil veri tabanına giriş usulü, bildirme fişleri düzenlenmesi gereken ve gerekmeyen hâller,

Aynı Kanunun 13/A maddesinde düzenlenmiş ve uygulamada sıkça hata yapılan “yasaklanmış hakların geri verilmesi” konusu hakkındaki tereddütlerin giderilmesi,

İstatistiğe temel alınan idarî kayıtlara ilişkin mahkeme ve savcılık kalemlerinde sıkça tekrarlanan veri giriş hataları, çözüm yolları, dikkat edilecek hususlar, verilerin toplanması, derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması faaliyeti,

Konularına ilişkin olarak yaklaşık 1200 hâkim ve savcı adayına Adalet Akademisinde 19 Haziran, 3 – 8 – 10 ve 15 Temmuz 2014 tarihlerinde konferans ve ders şeklinde farkındalık eğitimi verilmiştir.

 

Fotoğaflar