Genel Müdürlüğümüzce Dünya İstatistik Günü kutlanmıştır.

Dünya İstatistik Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 64/267 sayılı kararnamesi ile "Resmi İstatistiklerdeki Başarıların Kutlanması" ana teması altında ve "Hizmet, Doğruluk ve Profesyonellik" ilkeleri göz önüne alınarak 20 Ekim 2010 tarihinde üye ülkelerin yanı sıra, Birleşmiş Milletlere bağlı alt kuruluşlar, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlanmıştır. 3 Haziran 2015 tarih ve 69/282 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 20 Ekim 2015 tarihi ikinci Dünya İstatistik Günü olarak ilan edilerek "20 Ekim" tarihinin her beş yılda bir Dünya İstatistik Günü olarak kutlanması karara bağlanmıştır.Bu yıl kutlanan Dünya İstatistik Gününün teması "Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam" olarak belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde Dünya İstatistik Günü kutlaması kapsamında; Genel Müdürümüz Sayın Günay Albayrak adalet istatistiklerinin önemini vurgulayarak, yargı sistemindeki verilerden güvenilir, güncel ve uluslararası standartlara uygun olarak istatistik üretmenin temel görevleri olduğunu belirterek adli istatistik biriminin Dünya İstatistik Gününü kutlamıştır.