Genel Müdürlüğümüzce 28 Nisan - 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya/Aksu ATGV Eğitim Tesislerinde Adli Sicil ve Adli İstatistik konularına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

 Genel Müdürlüğümüzce 28 Nisan - 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya/Aksu ATGV Eğitim Tesislerinde, UYAP sistemine veri girişi yapan savcılık, ceza ve hukuk mahkemelerinde görevli 600 zabıt katibine yönelik 2 grup halinde;

Genel Müdürlüğümüz adli sicil bilişim sistemi ve veri bankasının yapısı, savcılık ve ceza mahkemeleri kararlarına dair ceza, yerine getirme ve talî karar bildirme fişlerinin düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usûl ve esaslar, bildirme fişlerinin düzenlenmesi gerekli bulunmadığı hâller ile fişlerin doldurulmasında verinin doğru ve eksiksiz girişinin önemi,

Adlî istatistiğin yapısı, istatistik biriminin çalışma sistemi, UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişinin istatistik için önemi, istatistiklerin kullanıldığı ulusal ve uluslararası alanlar, istatistiklerin yayımı, savcılık, ceza ve hukuk mahkemelerinde verilerin girişinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile yapılan hatalar ve sonuçları,  konularında farkındalık eğitimi verilmiştir.