Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan KUŞ Başkanlığında VİDEK'in 9. toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Adlî istatistiklerin üretilmesine kaynak teşkil eden verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında UYAP'a girilmesine yönelik temel uygulama ilkeleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, belirlenen veya sınıflandırılan hataların niteliğine göre yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler geliştirmek amacıyla 14.06.2017 tarihli Bakan Olur’uyla kurulmuş olan "Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu"nun dokuzuncu toplantısı 09 Aralık 2021 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan KUŞ’un başkanlığında Bakanlık ilgili Birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar