Bakan Yardımcımız Sayın Akın GÜRLEK Başkanlığında VİDEK'in 11. toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Adli istatistiklerin üretilmesine kaynak teşkil eden verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında UYAP'a girilmesine yönelik temel uygulama ilkeleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, belirlenen veya sınıflandırılan hataların niteliğine göre yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler geliştirmek amacıyla 14.06.2017 tarihli Bakan Olur'uyla kurulmuş olan ve sekretarya işleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onbirinci toplantısı, Bakan Yardımcımız Sayın Akın GÜRLEK’in başkanlığında Bakanlık ilgili Birim temsilcilerinin katılımıyla 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.
 

Fotoğaflar