Bakan Yardımcımız Sayın Akın GÜRLEK Başkanlığında VİDEK'in 10. toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Adlî istatistiklerin üretilmesine kaynak teşkil eden verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında UYAP'a girilmesine yönelik temel uygulama ilkeleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, belirlenen veya sınıflandırılan hataların niteliğine göre yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler geliştirmek amacıyla 14.06.2017 tarihli Bakan Olur'uyla kurulmuş olan ve sekreterya işleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onuncu toplantısı, Bakan Yardımcımız Sayın Akın GÜRLEK’in başkanlığında Bakanlık ilgili Birim temsilcilerinin katılımıyla 09 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Fotoğaflar