Adli Sicil ve Adli İstatistik konularına yönelik olarak, Genel Müdürlüğümüzce 4 – 16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya/Aksu ATGV Eğitim ve Sosyal Tesislerinde eğitim semineri düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce 4 - 16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya/Aksu ATGV Eğitim ve Sosyal Tesislerinde, UYAP sistemine veri girişi yapan savcılık, ceza ve hukuk mahkemelerinde görevli 1200 zabıt katibine yönelik 4 grup halinde;

Genel Müdürlüğümüz adli sicil bilişim sistemi ve veri bankasının yapısı, savcılık ve ceza mahkemeleri kararlarına dair ceza, yerine getirme ve talî karar bildirme fişlerinin düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usûl ve esaslar, bildirme fişlerinin düzenlenmesi gerekli bulunmadığı hâller ile fişlerin doldurulmasında verinin doğru ve eksiksiz girişinin önemi,

Adlî istatistiğin yapısı, istatistik biriminin çalışma sistemi, UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişinin istatistik için önemi, istatistiklerin kullanıldığı ulusal ve uluslararası alanlar, istatistiklerin yayımı, savcılık, ceza ve hukuk mahkemelerinde verilerin girişinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile yapılan hatalar ve sonuçları,  konularında farkındalık eğitimi verilmiştir.