Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi’nin Kapanışı ile Uluslararası Adli İstatistik Konferansı Gerçekleştirilmiştir.

Yargının etkinliğini ve performansını somut göstergelerle ölçülebilir hale getirmek ve bu kapsamda karar alıcıların doğru adalet politikaları oluşturabilmesine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance/IPA) II. Dönemde  “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi" yürütülmüştür.

Bu Proje çerçevesinde adalet istatistiklerinin içeriği ve yönteminin Avrupa Birliği standartlarına göre revize edilmesi, bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi, adlî istatistikler konusunda farkındalığın artırılması, Genel Müdürlüğümüz ve diğer paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, Adli Veri Bankası’nda yapılan çalışmalar sonucunda üretilen adli istatistiklere ilişkin farkındalığın artırılması, Projede gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktıların sunulması, İstatistik Amaçlı Uluslararası Suç Sınıflaması (ICCS) kapsamında yapılan çalışmalar, İstatistik Amaçlı Hukuk Dava ve Karar Türlerinin Sınıflandırılması çalışması, Adalet istatistikleri alanında istatistiksel analiz çalışmaları ve Avrupa’daki iyi uygulama örneklerinin ülkemize tanıtılması amacıyla Uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

27-28 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Hilton Otelde gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Adli İstatistik Konferansı ve Proje Kapanış Etkinliği”ne Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet AKARCA, Adalet Bakan Yardımcıları Sayın Akın GÜRLEK ve Sayın Zekeriya BİRKAN, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Sayın Andre LYS, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Sayın Barbaros Murat KÖSE, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Sayın Günay ALBAYRAK, Bakanlığımız üst düzey yöneticileriyle ilgili birimlerinde görev yapan tetkik hâkimleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri, akademisyenler ile her il Cumhuriyet başsavcılıklarından UYAP’a veri girişinden sorumlu Cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları katılım sağlamıştır