Adalet İstatistiklerini Derleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı kuruldu.

Adalet istatistiklerini toplamak, sınıflandırmak ve gerektiğinde analizini yaparak elde edilecek sonuçları gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, istatistik üretim metotlarını ve buna ilişkin teknik altyapıyı geliştirmek, adalet istatistiklerinin değerlendirilmesini yapmak üzere ihtiyaç halinde çalışma grupları ve/veya bilim komisyonları oluşturmak, eğitim programları düzenlemek, adalet istatistiklerine ilişkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panel gibi etkinlikler düzenlemek, Sayın Bakanımız tarafından verilecek diğer görevleri yapmak üzere, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesinde 01.12.2022 tarihli Bakan Olur’uyla Adalet İstatistiklerini Derleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.