İstatistik Çalıştayı 16-17-18 Aralık 2019

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve IPA II Dönemi 2014 yılı programlamasında yer alan “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım” projesinin; adlî istatistiklerin içerik ve yöntem açısından gözden geçirilmesi isimli birinci bileşeni altında yer alan "İstatistik Amaçlı Uluslararası Suç Sınıflaması (ICCS) Haritalama Çalışması ve Hukuk Dava Türlerinin Sınıflandırılması Çalıştayları" faaliyeti kapsamında yapılacak olan çalıştaylardan birincisi 16-17-18 Aralık 2019 tarih aralığında Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştaya, uluslararası istatistik uzmanı Sarika Dewan ve Paul Smit ile birlikte Yargıtay Başkanlığı ilgili ceza dairelerinden ve Bakanlığımız ilgili birimlerinden tetkik hâkimleri, Ankara, Ankara Batı, Afyonkarahisar Cumhuriyet savcıları, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İstatistik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ile akademisyenler katılım sağlamıştır.

Çalıştayda; ICCS kapsamında suç teşkil eden tüm eylemleri veya olayları kapsayacak şekilde tasarlanmış on bir suç kategorisinde yer alan ölüme yola açan ya da ölüme sebebiyet vermeyi amaçlayan eylemler, kişiye zarar vermeyi veya zarar vermeyi amaçlayan eylemler, cinsel niteliğe zarar verici eylemler, kişiye yönelik tehdit veya şiddet içeren mal varlığına karşı eylemler ile yalnızca mal varlığına karşı işlenen eylemler başlıklı ilk beş kategorisi incelenerek gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Ayrıca, çalıştayımızın açılışına iştirak eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Komisyon Başkanı ile İdari Yargı Komisyon Başkanına nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.