Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi..

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” açılış töreni 02 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Törene Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Yardımcısı Sayın Gabriel Munuera, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın Mehmet Selim Uslu, Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Selahaddin Menteş, Yargıtay temsilcileri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç ile Üyeler Sayın Yaşar Şimşek ve Sayın Hüseyin Şahin, Noterler Birliği Başkanı Sayın Dursun Cin, TÜİK Temsilcisi, Bakanlık bürokratları, İl Cumhuriyet başsavcıları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyon Başkanları, hâkimler ve akademisyenler katıldı.

Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi açılış töreninde konuşan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli istatistiklerin sadece mahkemelerin çıkardığı dosyalara ilişkin basit sayısal bilgilerden ibaret olmayıp, adalet yönetiminin şeffaflığı ve hesap verebilirliğinin en önemli aracı olduğunu ifade eden Cirit, “Halkın güven duygusundan gücünü alan yargı organının kendisini toplumun denetimine açması, bu güven duygusunu sürdürmesinin ve güçlendirmesinin de en etkili yoludur” dedi.

Adalet alanında yeniliği besleyen ve gidilecek yola ışık tutan temel değerin istatistik sistemi olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşmasının devamında: “İstatistiki veriler ve analizler gerçekten de geçmişten bugüne adalet politikalarının birinci derecede beslendiği olgular ve realiteler olmuştur. Bu bakımdan yargının aksayan veya iyi işleyen, hukuk sisteminin sorunlu veya sorunlara çözüm üreten noktalarını adli istatistik ile görme imkanına sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde İstatistik; yeni araştırmalarla, yeni yöntemlerle sürekli gelişen ve her bilimsel alana uygulanabilen disiplinler arası bir bilim dalı olduğuna işaret eden Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak “Bu Proje ile Genel Müdürlüğümüzce üretilen istatistiklerin kapsamını ve çeşitliliğini artırabilmek, verinin UYAP’a doğru, eksiksiz ve zamanında girişine yönelik farkındalık oluşturmak, adlî istatistiklerin toplanması, analizi ve yaygınlaştırılmasında kurumsal kapasitemizi artırmak, günümüze ve geleceğe dönük istatistik alt yapısını oluşturarak teknik alt yapımızı geliştirmek ve veri standardını yükseltmek amaçlanmıştır. Ayrıca IPA II. Dönem kapsamında titizlikle yürütülecek olan teknik destek projesi niteliğindeki projemize sağlanan imkanlardan en etkin biçimde faydalanılması hedeflenmektedir.” dedi.

Programda, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın Mehmet Selim Uslu ve AB Delegasyon Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel Munuera Vınals, GOPA Proje Sorumlusu Sayın İbrahim Daghman, Gopa İdari Yöneticisi Sayın Hans Bonarıus, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Seçil Parkan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Ayşen Apaydın da konuşma yaptı.