ADLİ SİCİL BELGESİNİ NASIL ALABİLİRİM?


 • Adlî Sicil Belgesi internet üzerinden e-Devlet kapısından alınabilmektedir.

          Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında vatandaşlar, “Adlî Sicil Belgesini” e-Devlet kapısı’ndan alabilmektedirler.

          www.turkiye.gov.tr internet adresindeki e-Devlet kapısı’ndan alınan adlî sicil belgeleri üzerinde güvenlik için barkod numaraları bulunmaktadır. e-Devlet kapısı kullanıcıları, bu belgeyi çıktı alarak ilgili kurumlarla paylaşabilirler. Paylaşım yapılan kurum yetkilileri, belge sahibinin T.C. kimlik numarasını ve belge üzerindeki bu barkod numarasını girmek suretiyle adlî sicil belgesinin aslını görüntüleyerek doğrulayabilecektir.

          Vatandaşların e-Devlet kapısından alacakları belgenin ne için kullanılacağı bilgisini doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

          e-Devlet kapısı üzerinden adlî sicil belgesi alabilmek için e-Devlet kapısının kayıtlı kullanıcısı olmak veya e-imza/m-imza sahibi olmak gerekmektedir. e-Devlet kapısı kullanıcısı olmak için en yakın PTT merkezlerine gidilerek e-Devlet şifresi almak yeterlidir.

           Ayrıca Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Potekizce ve Danca dillerine tercüme edilmiş adlî sicil belgesi e-Devlet kapısı üzerinden alınabilmektedir.

 

Adlî sicil belgenizi e-Devlet kapısı üzerinden almak için tıklayınız.

 • 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 7 inci ve 10 uncu maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 9 ve 12 nci maddelerine göre; 

  Adlî sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;
         - İlgili kişi
         - Özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekilleri
         - Kamu kurum ve kuruluşları
         - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları


  Adlî sicil bilgisi taleplerinde; 
         - Adlî sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
         - Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
         - Dilekçenin imzalı olması,
              zorunludur.

 • Kişilerin kendileri hakkında adlî sicil kaydı sorgulama sonuç belgelerini Cumhuriyet Başsavcılıklarından alabilmeleri için; 
          -Dilekçe ile başvurulması,

          -Adlî sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi,

          -Kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport vb. gibi kimliği tevsik eden bir belgenin görevlilere mutlaka ibraz edilmesi,

          -Başvurunun bizzat veya  özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekil tarafından yapılabileceği yasa hükümleri gereği olduğundan bir başkası için adlî sicil belgesi istenilemeyeceğinin hatırdan çıkarılmaması,

          -Başvurunun bizzat dilekçe ile yapılması gerekli olduğundan internet üzerinden e-posta yoluyla veya bilgi edinme hakkı kanunu gereğince yapılacak adlî sicil kaydı taleplerinin karşılanmasının mümkün bulunmadığı,

          Zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

        Not : Genel Müdürlüğümüzün merkez biriminde üç yabancı dilde(İngilizce, Fransızca ve Almanca) adlî sicil belgesi verilebilmektedir.

        Adlî sicil kaydı istemine ilişkin Dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.