ADLÎ İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI

GÖREVLER                                                                                                                             

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 44. maddesi uyarınca, “Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistikî bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek”  görevi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Ayrıca 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde de 2012-2016 yıllarını içeren Resmî İstatistik Programına göre adalet istatistiklerini toplama ve yayınlama yetkisi Genel Müdürlüğümüzde bulunmaktadır.

İLKELER                                                                                                                                  

AMAÇ                                                                                                                                     

VERİ ÜRETİLEN KAYNAKLAR                                                                                 

Adalet Bakanlığının görev ve sorumluluk alanına giren tüm savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri verileri ile,

Paydaş kurumlar olan;

DERLEME YÖNTEMİ VE SIKLIĞI                                                                                      

üretilmektedir.

VERİ DERLEME SÜRECİ                                                                                                    

 

SAKLAMA YÖNTEMİ                                                                                                         

ULUSAL VE ULUSLARARASI İSTATİSTİK VERİ TALEBİ                                              

VERİ PAYLAŞILAN KURUMLAR                                                                                      

YAYIN ŞEKLİ                                                                                                                       

YAYINLAR                                                                                                                            

YÜRÜTÜLEN EĞİTİM PROGRAMLARI                                                                          

verilmektedir.

 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE GELİŞTİRİLEN PROJELER